رزومه کاری SMART HOME

پروژه شاهین شمالی (60 واحد)

کارفرما: شرکت ثامن الحجج

(شاهین شمالی، خیابان امام حسین)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب کن باز تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه فرشته (48 واحد)

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

(یزد)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری – اینترکام داخلی )

پروژه  عمار (21 واحد)

کارفرما: آقای مهندس آراسته

 (نیاوران-خیابان عمار-نبش مازیار)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  تبریزی (10 واحد)

کارفرما: آقای مهندس  افشار

(نیاوران، سه راه یاسر، کوچه تبریزی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه مهر سوم (10 واحد)

کارفرما: آقای مهندس  شاه میرانی

(قیطریه، شریعتی، خیابان میرزاپور)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه بهستان یکم (24 واحد)

کارفرما  : آقای مهندس  ابوالقاسمی

 (پاسداران، بهستان یکم ، نبش گلبهار)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری – اینترکام داخلی )

پروژه ونک (11 واحد)

کارفرما: آقای مهندس  محمدخانی

(ونک، شیخ بهایی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه صرافان (18 واحد)

کارفرما :آقای مهندس رحیمی

 (سعادت آباد، خیابان صرافان)
 •  سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه مروارید (19 واحد)

کارفرما :آقای مهندس محلاتی

(سعادت آباد، خیابان مروارید، خیابان سوم غربی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه کامرانیه (18 واحد)

 کارفرما: آقای مهندس رحیمی

 (کامرانیه شمالی، خیابان شریفی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه بلوار فردوس

کارفرما: آقای مهندس  جبل آملی

(بلوار فردوس، خیابان عقیل، کوچه 6)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

پروژه طاق کسری

کارفرما: آقای مهندس لاجوردی

(بلوار ارتش، بلوار اوشان)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

پروژه  امیر دشت (ویلا)

کارفرما: آقای مهندس  منافی

(امیر دشت)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان (درب باز کن تصویری )

پروژه اصفهان( 6 واحد)

کارفرما: آقای مهندس ریسمان چیان

( اصفهان)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل موسیقی
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه قائمشهر (ویلای مسکونی)

کارفرما: آقای مهندس عزیزی

(قائمشهر)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • کنترل موسیقی
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه نوشهر (تریبلکس ویلایی)

  کارفرما: آقای مهندس مانی

 (نوشهر)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان (درب باز کن تصویری )

ساختمان مسکونی محمودیه( 19 واحد)

  کارفرما: آقای مهندس فرید امین

(مقدس اردبیلی، میدان الف، خیابان محمودیه ،صفای اصفهانی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری – اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی  آفتاب

کارفرما : شرکت آباد گستر سحر

(لواسان، سه راه پیام، انتهای خیابان پیام، خیابان آفتاب)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی

ساختمان مسکونی فرشته (4 واحد)

کارفرما: آقای مهندس بابائیانس

(فرشته، کوچه پاک اندیشان، بن بست ارم)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی

ساختمان مسکونی برج باغ مینا

کارفرما: آقای مهندس قمصری

(نیاوران، محمودیه 2، کوچه امام، بن بست مینا)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی

ساختمان مسکونی سعادت آباد(10واحد)

کارفرما: آقای مهندس بابائیانس

(سعادت آباد، بلوار فرهنگ، 24 متری، کوچه 2 غربی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

ساختمان مسکونی  کامرانیه (5 واحد)

کارفرما : آقای مهندس رضایی

(کامرانیه  خیابان ناهید، روبروی سفارت ایرلند)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

ساختمان مسکونی پارک پرنس

کارفرما: آقای مهندس فرامرز

(ونک، ملاصدرا، شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی

ساختمان مسکونی  زعفرانیه

کارفرما: آقای مهندس جواهری

(زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان عمید)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی

ساختمان مسکونی هدایت(5 واحد)

کارفرما: آقای مهندس حجارها

(بلوار شهرزاد، خیابان هدایت، خیابان حجت سوری)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی نیاوران(8 واحد)

 کارفرما: آقای مهندس تهرانی

(نیاوران، خیابان یاسر، کوچه خلیلی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی محمودیه(12واحد)

کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

(نیاوران، همایون فر، محمودیه 2، پلاک 20)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی پاسداران (12واحد)

کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

(پاسداران، بهستان 4، بین رام و محسنیان)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی نارمک

کارفرما: آقای مهندس سجادی

(نارمک، خیابان دردشت، خیابان 52)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه محمودیه

کارفرما :آقای مهندس  بهبودی

(محمودیه، خیابان میر شریفی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

پروژه الهیه (15 واحد)

کارفرما :آقای مهندس نمازی

(الهیه، خیابان حافظ، کوچه لطیفی، بن بست عرب)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه ولنجک (12واحد)

کارفرما: آقای مهندس محمودی

(ولنجک، خیابان فرخ)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه جردن

کارفرما: آقای مهندس مقدم
(خیابان آفریقا، کوچه مینا)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها

پروژه آبکوه ( 9 واحد)

کارفرما :آقای مهندس براتی
(ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان ثارالله)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه پاسداران (6 واحد)

کارفرما: آقای مهندس نبید
(خیابان پاسداران، گلستان دوم)
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی

پروژه فرمانیه (5واحد)

کارفرما: آقای مهندس صمیمی
(فرمانیه، خ دیباجی شمالی، خ یاسمن شرقی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه پاسداران

کارفرما: آقای مهندس قاسمی
(پاسداران، بوستان 5)
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی و نشت گاز
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه پاسداران

کارفرما: آقای مهندس سبزیکار
(پاسداران، بوستان 7)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ویلای مسکونی  میگون

کارفرما: آقای مهندس اقتطاف
(میگون)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه پاسداران (5 واحد)

کارفرما: آقای مهندس زاکری
(پاسداران، خیابان سوم شرقی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه قیطریه (10واحد)

کارفرما: آقای مهندس شاه حسینی
(قیطریه، خیابان روشنایی، خیابان صفاء)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه زعفرانیه (14 واحد)

کارفرما: آقای مهندس جنگ روی
(زعفرانیه، خیابان اعجازی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه سایه ( 6 واحد)

کارفرما: آقای مهندس تهرانی
(نیاوران، سه راه یاسر، صادقی قمی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی و نشت گاز
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه عراقی(5 واحد)

کارفرما: آقای مهندس فراهانی
(خیابان عراقی، کوچه ابوذر)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان (مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه زعفرانیه(  6  واحد)

کارفرما :آقای مهندس داریان
(زعفرانیه، خیابان ماکویی پور، خیابان تیموریان)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  نیاوران (9 واحد)

کارفرما :آقای مهندس میر محمد صادقی
(نیاوران، میدان یاسر، کوچه تبریزی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی و نشت گاز
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  نیاوران

کارفرما :آقای مهندس صفری
(گیشا، کوچه هشتم)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی و نشت گاز
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  فرمانیه (12واحد)

کارفرما :آقای مهندس ابراهیمی
(فرمانیه، بلوار لواسانی، خیابان سعیدی، بن بست مهمانکده)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی و نشت گاز
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  نیاوران  (6  واحد)

کارفرما :آقای مهندس صدری
(نیاوران، خیابان عمار، کوچه مجدیه)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

ساختمان مسکونی الهیه

 کارفرما : آقای مهندس قمصری
(الهیه، خیابان جبهه)
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

پروژه  امیر (14 واحد)

کارفرما :آقای مهندس مقدم
(خیابان دزاشیب، کوچه راز جو، کوچه زیبا)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه  زعفرانیه ( 7 واحد)

کارفرما :آقای مهندس کاشانی
(زعفرانیه، خ اعجازی، خ کیایی 2)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه دولت

کارفرما :خانم  مهندس عشایری
(خیابان دولت، خ آقامیری، خ چیذری)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه اقدسیه

کارفرما :آقای مهندس محمد خانی
(اقدسیه، خ موحد دانش، خ سپند، کوچه توکلی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه قو الماس خاورمیانه

کارفرما: آقای عظیم زاده
(سلمانشهر، خیابان امام خمینی)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
مجتمع مسکونی مهندس ساعدی  (5  واحد)
کارفرما: شرکت ساین سازه ساختمان جنوب
(بوشهر، خیابان شهید مطهری، نبش چهار راه با هنر)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها

پروژه خانه اصفهان (11 واحد)

کارفرما :آقای مهندس ریسمان چیان
(اصفهان)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

پروژه ساری ( 7 واحد)

کارفرما :آقای مهندس علیزاده
ساری
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند امنیتی
 • سیستم کنترل هوشمند ساختمان ( مدیریت و درب باز کن تصویری، اینترکام داخلی )

فروشگاه MANGO

کارفرما : آقای مهندس بلند همت
(شیراز)
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل و نظارت مرکزی
فروشگاه فرش ارمی
 کارفرما : آقای مهندس ارمی
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
مجتمع مسکونی امیر
کارفرما : شرکت پژمان جوزی و شرکا
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
مجتمع مسکونی شارستان
کارفرما : آقای مهندس جعفری
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
مجتمع مسکونی مهماندوست
کارفرما : آقای مهندس شریعتی پور
 • سیستم کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند فن کوئلها
 • سیستم کنترل هوشمند پرده ها
کارفرما :آقای مهندس حسنی (13واحد)
(پاسداران،گلستان یکم،بعد از چهارراه اسلامی)
 • سیستم درب باز کن تصویری آنالوگ
کارفرما :آقای مهندس شیرانی
(نیاوران)
 • سیستم درب باز کن تصویری آنالوگ
کارفرما :آقای مهندس تهرانی (21 واحد)
(نیاوران ،خیابان دزاشیب،ابتدای فرمانیه،جنب بانک ملت،خیابان حسینی،خیابان قاسمی)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما :آقای مهندس زارعی(15واحد)
(زعفرانیه، خیابان فلاحی، خیابان فیروزکوه، خیابان نیازاده،نبش کوچه کوهرنگ)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما :آقای مهندس تسبیحی(24واحد)
(سعادت آباد،میدان فرهنگ،پیوند 2 شرقی)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما :پروژه همشهری (69 واحد)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما :آقای مهندس محتشم (17واحد)
(الهیه، خ فرشته، خ چناران، خ کامران شرقی)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما :پروژه مرکز تحقیقات
(نیاوران، میدان باهنر، ضلع جنوبی پارک نیاوران)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما: آقای مهندس اسکندری (7 واحد )
(فرمانیه ، بلوار اندرزگو، خیابان برادران سلیمانی، خیابان کریمی)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال
کارفرما: آقای مهندس شکوهی (7 واحد )
(خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، کوچه فرهاد کشانی)
 • سیستم درب باز کن تصویری دیجیتال