گلستان

استان گلستان

صنعت هوشمند برتر هیرکان

آدرس: گرگان- کمربندی-جنب پمپ بنزین شهرک شهریار-ساختمان پارت صفحه -طبقه فوقانی کدپستی: 4917935579

تلفن: 32622220-017

نمابر: 32622220-017

ایمیل: smart_shb@yahoo.com