اصفهان

 توسعه پردازش اطلاعات اسپادان

آدرس: خ شیخ صدوق شمالی، کوی 38، پلاک 62، طبقه دوم  کدپستی:37676- 81647

تلفن: 36616998-031

نمابر: 89779108- 021

ایمیل: p_elminia@yahoo.com