تدابیر هوشمند وینا

تهران ، خیابان شریعتی ، میدان کتابی ، خیبان مجتبایی ، نبش بن بست دایانا، پلاک 1 ، واحد 3

شماره تلفنهای ارتباطی :
22885870 021 22886724 021
22892254 021 6 – 22892335 021
7 – 22886496 021

فکس: 22868033-021

ایمیل فروش: H.faghani@vinaco.ir

ایمیل فنی: P.ghazaee@vinaco.ir

ایمیل مدیریت: A.mohammadian@vinaco.ir